Плановете включват Редовна, Задочна и Самостоятелна форма на обучение.

ПЛАНОВЕ

Самостоятелно
-: Специалност "Организация на охранителната дейност"
лв600
семестриално

 • Отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за назначаване на работа.
 • Възможност за работа в голяма английска охранителна фирма, партньор на колежа.
 • Възможност за работа в български охранителни фирми.
 • Могат да продължат образованието си с предимство и чрез признаване на кредити, за завършване на висше образование.

Задочно обучение
-: Специалност "Организация на охранителната дейност"
лв600
семестриално

 • Europass Security guard certificate – International Standard Classification of Education (ISCED) – level 5 (на английски и немски език).
 • Отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за назначаване на работа.
 • Възможност за работа в голяма английска охранителна фирма, партньор на колежа.
 • Възможност за работа в български охранителни фирми.
 • Могат да продължат образованието си с предимство и  чрез признаване на кредити, за завършване на висше образование, в специалности: „Гражданска и корпоративна сигурност“ в Нов Български Университет.

Редовно обучение
-: Специалност "Организация на охранителната дейност"
лв900
семестриално

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

„Опазване на обществения ред“

„Физическа охрана на обекти“

„Защита на класифицирана информация“

„Защита на личните данни“

„Оперативно-издирвателна дейност“

 • Europass Security guard certificate – International Standard Classification of Education (ISCED) – level 5 (на английски и немски език).
 • Свидетелството за професионална квалификация, издавано от Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, се признава във всички държави членки на Европейския съюз, съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент.
 • Отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за назначаване на работа.
 • Възможност за работа в голяма английска охранителна фирма, партньор на колежа.
 • Възможност за работа в български охранителни фирми.
 • Могат да продължат образованието си с предимство и чрез признаване на кредити, за завършване на висше образование, в специалност: „Гражданска и корпоративна сигурност“ в Нов Български Университет.
 • Наши колежани вече са служители в НСО, „Охрана на съдебната власт“, „Жандармерия“, „ Военна полиция“ , Контрактори, Професионални войници, Лична охрана на известни личности, Служители в английски и немски охранителни фирми, както и на много български охранителни фирми.

Редовно обучение
-: Специализация "Лична охрана"
лв1100
семестриално

 • Europass Security guard certificate – International Standard Classification of Education (ISCED) – level 5 (на английски и немски език).
 • Свидетелството за професионална квалификация, издавано от Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, се признава във всички държави членки на Европейския съюз, съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент.
 • Отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за назначаване на работа.
 • Възможност за работа в голяма английска охранителна фирма, партньор на колежа.
 • Възможност за работа в български охранителни фирми.
 • Могат да продължат образованието си с предимство и чрез признаване на кредити, за завършване на висше образование, в специалност: „Гражданска и корпоративна сигурност“ в Нов Български Университет.
 • Наши колежани вече са служители в НСО, „Охрана на съдебната власт“, „Жандармерия“, „ Военна полиция“ , Контрактори, Професионални войници, Лична охрана на известни личности, Служители в английски и немски охранителни фирми, както и на много български охранителни фирми.

ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ВИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Ние сме тук, за да ви помогнем, да изберете най-доброто за вас.

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Да не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер.
 4. Да не страдат от психическо заболяване.

За тези обстоятелства, кандидатът подписва декларации, предоставени от колежа, при подаване на документите за прием.

Годишната такса може да бъде платена еднократно или разсрочено, по банков път или в учебната база на колежа.

Банкова сметка:

„Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Св.Георги Победоносец“ ЕООД

Банка ДСК ЕАД

IBAN BG68STSA93000024789738

BIC STSABGSF

Приемът се осъществява чрез интервю.

Интервюто цели да провери мотивацията и психологическата пригодност за обучение по специалността. 

Местата за обучение се запълват по реда на сключените договори.

Приемът на документи, интервю и записване се провеждат на адрес:

гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Богатица“ №10, ет.1

Необходимо е предварително да заявите час по телефон или имейл.

Тел. 0886 50 22 26

Имейл: info@security-college-bg.com

Документите могат да бъдат подадени: Лично от кандидата или по електронен път на Имейл: info@security-college-bg.com

За повече информация ни пишете или се обадете по телефона.

-: Имате ли въпрос, на който не се отговаря по-горе, тогава се свържете с нас!
СВЪРЖЕТЕ СЕ