Задочно обучение
-: Специалност "Организация на охранителната дейност"
лв600
семестриално

 • Europass Security guard certificate – International Standard Classification of Education (ISCED) – level 5 (на английски и немски език).
 • Свидетелството за професионална квалификация, издавано от Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, се признава във всички държави членки на Европейския съюз, съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент.
 • Отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за назначаване на работа.
 • Могат да продължат образованието си с предимство и да завършат висше образование в по-кратки срокове, в специалност: „Гражданска и корпоративна сигурност“ в Нов Български Университет.
 • Наши колежани вече са служители в НСО, „Охрана на съдебната власт“, „Жандармерия“, „ Военна полиция“ , Професионални войници, Лична охрана на известни личности, Служители в английски и немски охранителни фирми, както и на много български охранителни фирми.

Редовно обучение
-: Специалност "Организация на охранителната дейност"
лв950
семестриално

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

(по избор)

„Лична охрана“

 „Физическа охрана на обекти“

 • Europass Security guard certificate – International Standard Classification of Education (ISCED) – level 5 (на английски и немски език).
 • Свидетелството за професионална квалификация, издавано от Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, се признава във всички държави членки на Европейския съюз, съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент.
 • Отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за назначаване на работа.
 • Могат да продължат образованието си с предимство и да завършат висше образование в по-кратки срокове, в специалност: „Гражданска и корпоративна сигурност“ в Нов Български Университет.
 • Наши колежани вече са служители в НСО, „Охрана на съдебната власт“, „Жандармерия“, „ Военна полиция“ , Професионални войници, Лична охрана на известни личности, Служители в английски и немски охранителни фирми, както и на много български охранителни фирми.

ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ВИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Ние сме тук, за да ви помогнем, да изберете най-доброто за вас.

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Да не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер.
 4. Да не страдат от психическо заболяване.

За тези обстоятелства, кандидатът подписва декларации, предоставени от колежа, при подаване на документите за прием.

Годишната такса може да бъде платена еднократно или разсрочено, по банков път или в учебната база на колежа.

Банкова сметка:

“Частен професионален колеж по охрана и сигурност “Св.Георги Победоносец” ЕООД

Банка ДСК ЕАД

IBAN BG68STSA93000024789738

BIC STSABGSF

Приемът се осъществява по документи.

Местата за обучение се запълват по реда на сключените договори.

Приемът на документи и записване се провеждат на адрес:

гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Богатица“ №10, ет.1

Необходимо е предварително да заявите час по телефон или имейл.

Тел. 0886 50 22 26

Имейл:  bs_institute@abv.bg

 1. Можете да изпратите електронна заявка от бутон „КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА“ . Наш служител ще се свърже с Вас и ще Ви даде допълнителни указания.
 2. Можете да подадете документи и да се запишете лично на адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. „Богатица“ №10, ет.1 . Необходимо е предварително да заявите ден и час за подаване на документи и записване на тел. 0886 50 22 26 или на имейл bs_institute@abv.bg

За повече информация ни пишете или се обадете по телефона.

-: Имате ли въпрос, на който не се отговаря по-горе, тогава се свържете с нас!
СВЪРЖЕТЕ СЕ